ivermectina quanto tempo para fazer efeito sarna does ivermectin kill fleas and ticks on dogs scabo 12 mg is ivermectin bad for dogs ivexterm para que sirve yahoo para que sirve vintix ivermectina 6 mg

 

UZUNGÖL’ÜN TARİHÇESİ Uzungöl’ün tarihi geçmişine baktığımız zaman Resmi belgeler bizleri 1683 yılına getiriyor Osmanlı İmparatorluğu arşivini incelediğimizde 1643 yılında Şerah’tan vergi alındığı ancak bu tarihte Şerah’ta yerleşim olmadığını görmekteyiz.

Köylerin Adları Hane Rub.(Vergİ
Zeno 1 -
Holayısa 4 2
Kadohor 1 3
Gorgoras - 3.5
Paçan 3 3
Şur 4 1
İpsil-Haldızen - 3.5
Şerah - 2
Ogene 3 2
Aso 1 1
Yente 4 -
TOPLAM 26 Hane

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıda ki tablodan da anlaşılacağı gibi 1643 yılında Çaykara İlçemizde toplam olarak 26 Hane yerleşik nüfustan Avarız Vergisi alınmaktadır.Şerah’ta ise yerleşik Nüfus bulunmamakta ancak buradan 2 Rub.Avarız  Vergisi  alındığı anlaşılmaktadır.   

Osmanlı Devletine ait 1681 tarihli Cizye-i Gebran Defteri incelendiğinde ise kaşımıza şöyle bir tablo çıkıyor.

 

Köylerin Adı Avarızhane Derbentçi Tahmini nüfus Yüzde(%)
Kadohor 24 - 120 %5.71
Hopşera - 40 200 %9.52
Yente 20 - 100 %4.76
Ogene 28 - 140 %6.66
Şerah 12 - 60 %2.85
İbsil me-a Haldızen 12 - 60 %2.85
Zino(Zeno) 34 - 170 %8.09
Fotinos 36 - 180 %8.57
Holayısa 38 - 190 %9.04
Gorgoras 22 - 110 %5.23
Zeleka 10 - 50 %2.38
Paçan 84 - 420 %20.0
Şur 60 - 300 %14.28
TOPLAM 380 40 2100 %100

 

Avarızhane Vergi alınan Hane anlamına gelmektedir.     1643 senesinde Şerah’ta nüfus görülmezken 1681 senesinde 12 hane yerleşik nüfusun yaşadığı görülmektedir.Bu nüfus Köseli,Şerah ve Şekersu’da yaşamaktadır.1681 senesi kayıtlarına göre Şerah’tan 2.5 Rub. Avarız Vergisi alınmaktadır.   Burada önemli bir noktaya değinmek isteriz.1681 senesi itibarı ile Şerah Nüfusunun Çaykara’daki nüfusun % 2.85’ini oluşturduğu gözlemlenmektedir.   Şimdi ise bu tarihin 200 yıl sonrasına bakalım.1876 tarihli Osmanlı Salnamesine göre Çaykara’da genel durum şu şekildedir. 

 

Köylerin Adı Hane Nüfus Yüzde
Uzungöl(Şerah) 229 710 %8.76
Çambaşı(Anoso) 37 177 %2.18
Arpaözü(İpsil) 27 138 %1.70
Derindere(Asofoliza) 30 95 %1.17
Taşkıran(Çoroş) 37 177 %2.18
Uzuntarla(Alisinos) 37 177 %2.18
Köknar(Aşağı Ogene) 85 305 %3.76
Karaçam(Yukarı Ogene) 77 310 %3.83
Yeşilalan(Holayısa) 165 493 %6.09
Çayıroba(Yente) 49 182 %2.25
Demirkapı(Haldızen) 27 134 %1.65
Kabataş(Fotinos) 131 581 %7.17
Soğanlı(Aşağı Hopşera) 57 279 %3.44
Koldere(Vahtanç) 24 93 %1.15
Akdoğan(Yukarı Hopşera) 60 320 %3.95
Maraşlı(Nefs-i Paçan) 99 423 %5.22
Ulucami(Zeno) 211 973 %12.01
Taşlıgedik(Mezire-i Paçan) 55 225 %2.78
Ataköy(Şinek-Paçan) 111 615 %7.59
Ataköy 2(Şinek Harhış) 25 42 %0.52
Yukarı Kumlu(Yukarı Mimilos) 40 120 %1.48
Şahinkaya(Şur) 120 499 %6.16
Aşağı Kumlu 56 226 %2.79
Eğridere(Gorgoras) 88 406 %5.01
Çaykara(Kadohor) 49 234 %2.89
Köseli 16 47 %0.58
TOPLAM 1964 8101 100

 

1681 ile 1876 Osmanlı Salnameleri Karşılaştırıldığında Uzungöl(Şerah) açısından önemli değişikliklerin olduğunu gözlemlemekteyiz.Bu değişiklikler şunlardır.1-Nüfus Bakımından:1681’den 1876’ya kadar geçen 195 senelik zaman dilimindeUzungöl(Şerah) nüfusunda hızlı bir değişim yaşandığı gözlenmektedir.Aynı Gelişme Hane konusunda da yaşanmıştır.

 

Köylerin Adı Avarızhane Derbentçi Tahmini nüfus Yüzde(%)
Şerah 12 - 60 %2.85

 

Köylerin Adı Hane Nüfus Yüzde
Uzungöl(Şerah) 229 710 %8.76

 

Görüldüğü gibi hane sayısı 12’den 229’a,Nüfus ise 60’dan 710’a yükselmiştir.2-1681 senesindeki nüfus sayımına Köseli Köyü de dahildir.Oysa 1876 Nüfus sayımında Köseli Köyü ayrı bir yerleşim birimi olarak karşımıza çıkmaktadır.Bu bilgi bizleri Rahmetli Hacı Şakir YAZICI(KADIOĞLU) Hocamız ile yaptığımız Söyleşiye getirmektedir.Hacı Şakir Hocamız Köseli Köyü’nün belli bir tarihe kadar Uzungöl’e bağlı olduğunu daha sonra Uzungöl’den ayrıldığını ifade etmekte idi.3-1876 Nüfus sayımına göre Uzungöl(Şerah) Çaykara’mızın en kalabalık ikinci yerleşim birimi konumundadır.   Şimdi ise 1876 senesi itibarı ile Uzungöl(Şerah)’ta halkın geçim kaynaklarından alınan vergilere bakalım. 

 

  Karma Vergiler AşarVergisi Bedel-iAskeriye Toplam Vergi    Yüzde %
Uzungöl(Şerah) 7655 10400 - 18055 %4.99

 

  Koyun Keçi At Kısrak Manda İnek Öküz Hayvan Toplamı Yüzde   %
Şerah - - 8 - - 19 - 27 %0.43

 

1879 tarihi itibarı ile hayvancılığın beldemizde gelişmiş olmadığını ve ilçede beslenen hayvanların ancak %0.43 kadarının beldemizde yetiştirildiği gözlenmektedir.Bu konu ile ilgili araştırmalarımız bizleri Beldemizin çevresinin sık ormanlık olduğu bu yüzden hayvancılığın yapılamadığı sonucuna ulaştırmaktadır.   Şimdi de son yüzyıldaki Uzungöl’ün Nüfus hareketlerini Birlikte inceleyelim.

 

Yıl 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000
Nüfus - 3233 2168 2191 2624 2406 2949 2549 2942 2797 2797 4192
Yüzde - 12.37 8.46 7.96 8.75 8.73 8.92 8.95 11.33 12.33 10.14 11.85

.