oral ivermectin side effects do i need prescription to buy ivermectin ivermectina preo does ivermectin kill lice on cattle quanto tempo demora pra ivermectina fazer efeito can you overdose your dog on ivermectin

Menkul ve gayrimenkul alım satım ile kiralama kontratlarında döviz üstünden tespit edilmiş bedellerin 30 gün içinde Türk lirasına çevrilmesi ile alakalı Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

"Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

ALIM- SATIM VE KİRALAMADA TL DÖNEMİ

Söz hususu karar uyarınca, Türkiye'de yerleşik şahısların, alakalı Bakanlık tarafından tespit edilen durumlar haricinde, kendi içlerindeki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme ücreti ve bu sözleşmelerden doğan diğer ödeme yükümlülükleri döviz türünden yada dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacak.

TÜRK PARASINA ÇEVRİLECEK

Kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde, daha önce akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerde döviz türünden kararlaştırılmış olan bedeller, Bakanlık tarafından belirlenen durumlar haricinde, Türk parası olarak taraflarca tekrar belirlenecek.